Współpracujemy w temacie udostępniania i dystrybucji
Elektronicznych Plików Multimedialnych /INTERNET/

Zakres działań:
– Digitalizacja i inna obróbka Materiałów Źródłowych w celu ich dystrybucji, promocji i sprzedaży,
– Udostępnianie Obiektów Multimedialnych w Serwisach,
– Synchronizowanie Obiektów Multimedialnych lub ich fragmentów z innymi utworami do postaci utworów audio, audiowizualnych (np. youtube),
– Reklamowanie i promowanie udostępniania Obiektów Multimedialnych lub Serwisów.